محبوب ترین دانلودها

File فرم اشخاص حقوقی سامانه پیام کوتاه با توجه به نوع پنلتان از حقیقی یا حقوقی فایل مربوطه را دانلود کرده و مشخصات خواسته شده را وارد نمایید (دقت کنید مشخصات را بصورت دقیق طبق فرم نمونه وارد کنید) سپس فایل آماده شده را با موضوع مدارک خرید شماره و ذکر نام کاربری پنل، به ایمیل panel@shatelhost.com ارسال نمایید.
اندازه فایل: 23.5 kB
File فرم اشخاص حقیقی سامانه پیام کوتاه با توجه به نوع پنلتان از حقیقی یا حقوقی فایل مربوطه را دانلود کرده و مشخصات خواسته شده را وارد نمایید (دقت کنید مشخصات را بصورت دقیق طبق فرم نمونه وارد کنید) سپس فایل آماده شده را با موضوع مدارک خرید شماره و ذکر نام کاربری پنل، به ایمیل panel@shatelhost.com ارسال نمایید.
اندازه فایل: 21.5 kB
File FileZilla 3.5.1 (Linux)
محصور
Built for Debian 6.0 (Squeeze). It is highly recommended to use the package management system of your distribution or to manually compile FileZilla if you are running a different flavour of Linux.
اندازه فایل: 4.5 MB
File FileZilla 3.5.1 (Windows)
محصور
FileZilla 3.5.1 - Windows XP, Vista and Windows 7 are supported, each both 32 and 64 bit.
اندازه فایل: 4.32 MB
File joomla-malware-scanner
محصور

اندازه فایل: 4.99 kB