مرحله 2
انتخاب دامنه
مرحله 3
مشخصات سفارش

محصولات:
هاست VIP لینوکس خارج سی پنل نامحدود - کلیه امکانات نامحدود

هاست VIP لینوکس خارج سی پنل 1000 مگابایت -

هاست VIP لینوکس خارج سی پنل 2000 مگابایت - کلیه امکانات نامحدود
تضمین سرعت فوق العاده
کنترل پنل سی پنل

هاست VIP لینوکس خارج سی پنل 5000 مگابایت - کلیه امکانات نامحدود
تضمین سرعت فوق العاده
کنترل پنل سی پنل

هاست VIP لینوکس خارج سی پنل 10000 مگابایت - کلیه امکانات نامحدود
تضمین سرعت فوق العاده
کنترل پنل سی پنل

هاست VIP لینوکس خارج سی پنل 20000 مگابایت - کلیه امکانات نامحدود
تضمین سرعت فوق العاده
کنترل پنل سی پنل

Secure Transaction به منظور رعایت موارد امنیتی آی پی شما، آی پی (54.196.46.127) در سیستم ثبت خواهد شد.